ad

سبک زندگی

مسئولیت پذیری ، مفهوم و شاخص های آن

پذیرش و قبول انجام وظایف که بعهده ما گذاشته میشود و دقت نظر در انجام آن کارها در موقع مقرر و بجا  توسط هر فرد می تواند بهترین عامل انگیزش در افراد و اشعه این فرهنگ در جامعه میتواند بهترین عامل رشد یک جامعه موفق باشد. مطالب مرتبط: دعا یا نفر... ادامه نوشته

سلامت

ad

علم و فناوری

وصیت نامه شهدا


طراحی وب سایت و طراحی وبسایت توسط پردازش اطلاعات وانیا